เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 100 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 181 บทเรียน
วิดีโอความยาว 60 ชั่วโมง 45 นาที

เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MC02 สรุปเตรียมสอบพิชิต PAT1

คอร์สสั้นๆ สรุปก่อนเข้าห้องสอบ PAT1 กับบทที่ควรเน้น เรื่องที่ต้องรู้ เทคนิคการทำคะแนนให้ได้อย่างที่ต้องการ

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
ราคา 5,500 3,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

ด้วยประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยไปร่วมสอบ PAT1 พร้อมกับน้องๆทุกครั้งที่ผ่านมา พี่อุ๋ยจะสรุป,แนะนำบทที่ควรจะต้องเก็บคะแนนให้ได้ แนวข้อสอบที่ชอบออกบ่อยๆ กลลวง หลุมพราง สิ่งที่ต้องระวังในการแก้โจทย์ PAT1, เทคนิคการแก้โจทย์ให้เร็ว เทคนิคการเช็คคำตอบที่ถูกต้อง พี่อุ๋ยจะสรุปและพาดูบทและแนวโจทย์ที่คัดมาแล้วว่าเจอในข้อสอบบ่อยๆ  สิ่งที่คาดว่าจะต้องเจออีกในการสอบ PAT1 และที่พลาดไม่ได้ บทสรุปท้ายสุดที่จะช่วยให้น้องๆวางแผนและสามารถทำคะแนนได้อย่างที่ต้องการ 

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้ 
ต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและได้ทฤษฎีของเลข ม.ปลายทุกบท (หรือผ่านตาคณิตศาสตร์บทต่างๆมาบ้างแล้ว สำหรับน้องที่เตรียมตัวไม่ทันจริงๆ^^ ) หรือผ่านคอร์ส ติวเนื้อหาคณิตฯ เข้มข้น มาแล้ว
เหมาะสำหรับเรียนช่วงใกล้สอบ สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานเลข ม.ปลาย ที่ต้องสอบ PAT1 และต้องการสรุปก่อนสอบ จากเลข ม.ปลายทั้งหมด หรือน้องที่คิดว่าเวลาเตรียมตัวเหลือน้อยแล้ว กลัวจะเตรียมตัวไม่ทันสอบ

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
ทำข้อสอบ PAT1 ได้อย่างมีเทคนิค เพิ่มโอกาสการทำคะแนนให้สูงได้ในเวลาอันสั้น

สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เซต ตอน 1 (ออกประมาณ 1-2 ข้อ) FREE 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เซต ตอน 2 FREE 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เซต ตอน 3 26.25 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เซต ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เซต ตอน 5 25.53 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรรกศาสตร์ ตอน1(ออกประมาณ 1-2 ข้อ) 26.53 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรรกศาสตร์ ตอน 2 20.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรรกศาสตร์ ตอน 3 18.36 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 1 (ออกประมาณ 1-3 ข้อ) 16.22 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 2 20.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 3 20.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 4 20.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 5 20.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนจริง ตอน 8 18.41 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ฟังก์ชั่น ตอน 1 (ออกประมาณ 3-4 ข้อ) 14.07 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ฟังก์ชั่น ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ฟังก์ชั่น ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ฟังก์ชั่น ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ฟังก์ชั่น ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ฟังก์ชั่น ตอน 6 (เฉลยข้อ 7 ข. โหลดดูที่หน้าโหลดเอกสารได้ครับ) 17.59 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 1 (ออกประมาณ 3-4 ข้อ) 10.41 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 9 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 10 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ภาคตัดกรวย ตอน 11 23.30 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ตอน 1 (ออกประมาณ 1 ข้อ) 19.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 กำหนดการเชิงเส้น ตอน 3 22.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เมทริกซ์ ตอน 1 (ออกประมาณ 2-3 ข้อ) 25.16 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เมทริกซ์ ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เมทริกซ์ ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เมทริกซ์ ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เมทริกซ์ ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เมทริกซ์ ตอน 6 29.19 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 1 (ออกประมาณ 3-6 ข้อ) 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 9 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 Expo-Log ตอน 10 18.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 1 (ออกประมาณ 4 ข้อ) 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 9 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 10 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 11 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 12 20.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ตรีโกณมิติ ตอน 13 23.39 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เวกเตอร์ ตอน 1 (ออกประมาณ 2 ข้อ) 18.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เวกเตอร์ ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เวกเตอร์ ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 เวกเตอร์ ตอน 4 14.27 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนเชิงซ้อน ตอน 1 (ออกประมาณ 1-2 ข้อ) 21.59 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนเชิงซ้อน ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนเชิงซ้อน ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนเชิงซ้อน ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนเชิงซ้อน ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 จำนวนเชิงซ้อน ตอน 6 13.07 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 1 (ออกประมาณ 2-4 ข้อ) 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 9 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 10 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 11 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 12 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 13 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ความน่าจะเป็น ตอน 14 21.01 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 1 (ออกประมาณ 3 ข้อ) 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 9 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 10 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 11 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 12 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 13 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 14 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 15 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 ลำดับ อนุกรม ตอน 16 27.05 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 1 (ออกประมาณ 4-5 ข้อ) 22.02 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 9 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 10 11.38 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 11 39.23 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 12 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 13 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 14 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 แคลคูลัส ตอน 15 14.44 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 1 (ออกประมาณ 5-6 ข้อ) 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 2 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 3 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 4 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 5 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 6 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 7 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 8 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 9 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 10 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 11 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 12 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 13 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 14 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 15 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 16 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 17 20.00 นาที  
สรุปเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 สถิติ ตอน 18 24.58 นาที  
บทสุดท้ายก่อนสอบ เทคนิคการเพิ่มคะแนนสอบ 12.34 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 1 FREE 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 2 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 3 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 4 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 5 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 6 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 7 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 8 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 9 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 10 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 11 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 12 20.32 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 13 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 14 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 15 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 16 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 17 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 18 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 19 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 20 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 21 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 22 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 23 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 24 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 25 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 26 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 27 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 28 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 29 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 30 20.00 นาที  
ติวเก็งข้อสอบพิชิต PAT1 part2 ตอน 31 23.56 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 1 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 2 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 3 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 4 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 5 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 6 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 7 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 8 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 9 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 10 36.27 นาที  
Pre-Pat 1 ปี62 by P'Oui Tuemaster.com (ลองทำกันก่อนนะครับ เฉลยจะตามมาทีหลัง ฝึกจับเวลาทำจริงๆเลยครับ)
เฉลย PRE-PAT1 2562 by OuiTuemasterr.pdf
เอกสารประกอบ สรุปเก็งข้อสอบ PAT1 part1.pdf
เอกสารประกอบ สรุปเก็งข้อสอบ PAT1 part2.pdf
เอกสารเพิ่มเติม ฟังก์ชั่น คอร์สสรุป เฉลยข้อ 7 ข..jpg
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ