เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 70 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 97 บทเรียน
วิดีโอความยาว 32 ชั่วโมง 12 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PT03 ฟิสิกส์ สมบัติเชิงกลของสาร

คอร์สนี้พี่โมจะพาไปทำความเข้าใจ ฟิสิกส์ ในเนื้อหาของเรื่องสมบัติเชิงกลของสาร เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,500 2,500 บาท
แจ้งโอนเงิน

เนื้อหา ฟิสิกส์ ในส่วนของ สมบัติเชิงกลของสาร ประกอบไปด้วย สมบัติของของแข็ง ความยืดหยุ่น สมบัติของของไหลที่มีหลายสมบัติเลยทีเดียว และสุดท้ายในเรื่องสมบัติของแก๊ส 

พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 2 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 3 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 4 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 5 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 6 20 นาที  
ความยืดหยุ่น(ของแข็ง) ตอนที่ 7 17.54 นาที  
ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ FREE 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 2 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 3 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 4 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 5 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 6 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 7 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 8 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 9 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 10 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 11 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 12 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 13 20 นาที  
ความดัน ตอนที่ 14 17 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 1 23 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 2 20 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 3 20 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 4 20 นาที  
หลักของปาสคาล ตอนที่ 5 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 3 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 4 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 5 20 นาที  
แรงดันเนื่องจากของเหลว ตอนที่ 6 14.24 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 3 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 4 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 5 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 6 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 7 20 นาที  
แรงลอยตัว ตอนที่ 8 20 นาที  
แรงตึงผิว ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงตึงผิว ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงหนืด ตอนที่ 1 20 นาที  
แรงหนืด ตอนที่ 2 20 นาที  
แรงหนืด ตอนที่ 3 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 1 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 2 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 3 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 4 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 5 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 6 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 7 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 8 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 9 20 นาที  
พลศาสตร์ของไหล ตอนที่ 10 26.06 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 2 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 3 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 4 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 5 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 6 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 7 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 8 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 9 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 10 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 11 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 12 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 13 20 นาที  
ความร้อน และอุณหภูมิ ตอนที่ 14 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 1 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 2 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 3 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 4 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 5 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 6 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 7 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 8 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 9 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 10 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 11 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 12 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 13 20 นาที  
สมบัติของแก๊ส ตอนที่ 14 20.36 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 1 20 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 2 20 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 3 20 นาที  
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ตอนที่ 4 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 1 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 2 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 3 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 4 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 5 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 6 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 7 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 8 20 นาที  
กฏข้อที่หนึ่งของอุณหภูมิพลศาสตร์ ตอนที่ 9 13.24 นาที  
1.ความยืดหยุ่น (ของแข็ง).pdf
2.สมบัติเชิงกลของของไหล.pdf
3.ความร้อน สมบัติของแก๊ส และทฤษฎีจลน์.pdf
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • สอนเข้าใจมากครับ สนุกสุดๆ อยากให้ทำคอร์สเนื้อหาเพิ่มอีกครับ ชอบมากกกกกครับ
    ภูรี หมื่นวณิชกูล