เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 151 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 85 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 124 บทเรียน
วิดีโอความยาว 40 ชั่วโมง 59 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
TueMaster

วิศวกรรมศาตร์ บัณฑิต (ไฟฟ้า); ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบันสอนกวดวิชา ฟิสิกส์ ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษฟิสิกส์มากว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนชื่อดังหลายแห่ง, เป็นวิทยากรพิเศษ รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ จากเด็กเกเร ไม่สนใจเรียน ผลการเรียนไม่ดี ได้กลับตัวกลับใจช่วง ม.ปลาย จนสามารถสอบเข้า คณะวิศวะฯ ด้วยคะแนนฟิสิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และทำได้ดีในคณะวิศวะฯที่เป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกเอง

PT02 ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2

เนื้อหา ฟิสิกส์ กลศาสตร์ 2 คอร์สนี้พี่โมจะพาไปลุยเนื้อหาของกลศาสตร์ 2 เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าหรือควบคู่ที่โรงเรียน

โดย เสริมลาภ พรหมหมวก (พี่โม)
ราคา 3,900 2,900 บาท
แจ้งโอนเงิน

เนื้อหา ฟิสิกส์ ในส่วนของ กลศาสตร์ 2 ประกอบไปด้วย งานพลังงาน, โมเมนตัม, สมดุลกล, การเคลื่อนที่แบบหมุน, และซิมเปิลฮามอนิกส์ พี่โมจะติวเน้ือหา พร้อมทั้งเทคนิคในการเอาเนื้อหามาใช้แก้โจทย์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี  
คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือเรียนควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อให้แน่นเนื้อหาและเพิ่มความมั่นใจในการทำเกรดที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ^^

งาน ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
งาน ตอนที่ 2 20 นาที  
งาน ตอนที่ 3 20 นาที  
งาน ตอนที่ 4 20 นาที  
งาน ตอนที่ 5 20 นาที  
งาน ตอนที่ 6 20.31 นาที  
กำลัง ตอนที่ 1 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 2 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 3 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 4 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 5 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 6 20 นาที  
กำลัง ตอนที่ 7 9.57 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 1 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 2 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 3 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 4 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 5 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 6 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 7 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 8 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 9 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 10 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 11 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 12 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 13 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 14 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 15 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 16 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 17 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 18 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 19 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 20 20 นาที  
พลังงาน ตอนที่ 21 17.18 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 2 20.00 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 3 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 4 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 5 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 6 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 7 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 8 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 9 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 10 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 11 20 นาที  
การดล และแรงดล ตอนที่ 12 20 นาที  
การชน ตอนที่ 1 20 นาที  
การชน ตอนที่ 2 20 นาที  
การชน ตอนที่ 3 20 นาที  
การชน ตอนที่ 4 20 นาที  
การชน ตอนที่ 5 20 นาที  
การชน ตอนที่ 6 20 นาที  
การชน ตอนที่ 7 20 นาที  
การชน ตอนที่ 8 20 นาที  
การชน ตอนที่ 9 20 นาที  
การชน ตอนที่ 10 20 นาที  
การชน ตอนที่ 11 20 นาที  
การชน ตอนที่ 12 20 นาที  
การชน ตอนที่ 13 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 1 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 2 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 3 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 4 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 5 20 นาที  
การระเบิด ตอนที่ 6 19.38 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 2 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 3 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 4 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 5 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 6 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 7 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 8 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 9 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 10 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 11 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 12 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 13 20 นาที  
สมดุลแรง ตอนที่ 14 15 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 1 25 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 2 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 3 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 4 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 5 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 6 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 7 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 8 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 9 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 10 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 11 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 12 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 13 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 14 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 15 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 16 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 17 20 นาที  
สมดุลโมเมนต์ ตอนที่ 18 10.19 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 2 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 3 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 4 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 5 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 6 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 7 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 8 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 9 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 10 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 11 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 12 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 13 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 14 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 15 20 นาที  
การเคลื่อนที่แบบหมุน ตอนที่ 16 29.08 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 1 FREE 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 2 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 3 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 4 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 5 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 6 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 7 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 8 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 9 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 10 20 นาที  
ซิมเปิลฮามอนิกส์ ตอนที่ 11 12.28 นาที  
กลศาสตร์2_1งานพลังงาน.pdf
กลศาสตร์2_2โมเมนตัม.pdf
กลศาสตร์2_3สมดุลกล.pdf
กลศาสตร์2_4การหมุน.pdf
กลศาสตร์2_5ซิมเปิลฮาร์มอนิก.pdf
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

7
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
 • อยากให้เปิดคอร์สของม.5 ได้แล้วค่ะ อยากเรียนแล้วววววว
  สิริพร ตาวงค์

 • ชอบพี่โมมากๆค่ะ ลองเรียนฟิสิกสืมาหลายที่ ชอบของพี่โมสอนสุดแล้ว เข้าใจง่ายมากๆๆๆ แล้วก็ไม่น่าเบื่อ
  พิชญาภา คณาเดิม

 • สอนเข้าใจง่ายมากค่าา ครูที่รร.ชอบพูดให้มันดูยากกว่าเดิม ไปอ่านในหนังสือก็ไม่เข้าใจสักที มาเรียนของพี่โมอ๋อภายในไม่กี่นาที
  ชลฎา การัตน์

 • สอนดีมากๆเลยค่ะ การเล่าเรื่องเหมือนแทรกให้เราได้เข้าใจโจทย์ด้วย
  kamonporn suksri

 • สอนสนุกและก็เข้าใจได้ง่ายมากครับ
  นาย พิรัชย์ จันทมาตย์

 • สอนดีครับ
  กฤตพงศ์ บุญสดุดี

 • สอนดีมาก
  คับ
  นายภูธาร กาศสนุก