เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 95 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 60 ชั่วโมง 0 นาที
มีทั้งหมด 136 บทเรียน
วิดีโอความยาว 44 ชั่วโมง 57 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
TueMaster

การศึกษา :วศ.บ.ไฟฟ้า (เกียรตินิยม), วศ.ม. ไฟฟ้า (ลาดกระบัง) ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์(ชั้นมัธยมปลาย) ที่สถาบันกวดวิชา เดอะติวเตอร์ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนโรงเรียนหลายแห่ง, เป็นอาจารย์รับเชิญสอนติวในหลายๆโครงการ เช่น รายการติวเข้ม เติมเต็มความรู้, รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ฯลฯ

MC03 เจาะลึกพิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ

เจาะลึกพิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ ติวเข้มสิ่งที่ต้องรู้ เรื่องที่ต้องเข้าใจ เพื่อเตรียมพิชิตข้อสอบคณิตฯสามัญ

โดย ติวเตอร์ พี่อุ๋ย
ราคา 4,900 3,700 บาท
แจ้งโอนเงิน

ปีละครั้งเดียวกับสนามสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์  ด้วยประสบการณ์ที่พี่อุ๋ยไปร่วมสอบ วิชาสามัญ คณิตฯ พร้อมกับน้องๆทุกครั้งที่ผ่านมา ในคอร์สนี้พี่อุ๋ยจะติวสรุปก่อนสอบจริง กับสิ่งที่ต้องเข้าใจ สิ่งที่ต้องรู้ สิ่งที่ต้องระวัง ผ่านตัวอย่างโจทย์มากมายหลากหลายเพื่อใช้เตรียมตัวรับมือกับข้อสอบ คณิตฯ วิชาสามัญ

ความต้องการในการเรียนคอร์สนี้
ต้องมีความเข้าใจเนื้อหาและได้ทฤษฎีของเลข ม.ปลายทุกบท (หรือผ่านตาคณิตศาสตร์บทต่างๆมาบ้างแล้ว สำหรับน้องที่เตรียมตัวไม่ทันจริงๆ^^ ) หรือผ่านคอร์ส ติวเนื้อหาคณิตฯเข้มข้นมาแล้วจะดีมาก

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
ทบทวนและพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ ได้อย่างมีเทคนิค เพิ่มโอกาสการทำคะแนนให้สูงได้ในเวลาอันสั้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
เรียนช่วงใกล้สอบ สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานเลข ม.ปลาย ที่ต้องสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์  และต้องการสรุปก่อนสอบ จากเลข ม.ปลายทั้งหมด หรือน้องที่คิดว่าเวลาเตรียมตัวเหลือน้อยแล้ว กลัวจะเตรียมตัวไม่ทันสอบ

สถิติ (Statistic) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 12 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 13 20.00 นาที  
สถิติ (Statistic) ตอนที่ 14 24.13 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทฤษฎีเศษเหลือ (Remainder Theory) ตอนที่ 5 8.59 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 2 20.01 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 3 20.01 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 4 20.01 นาที  
เทคนิคการแก้สมการพหุนาม (POLYNOMIAL EQUATION) ตอนที่ 5 13.07 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ทฤษฏีจำนวน (Number Theory) ตอนที่ 8 22.10 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
เอกโปเนนเที่ยล และ ล็อกการิทึ่ม (Exop Log) ตอนที่ 8 25.06 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 5 20.01 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 6 20.01 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 7 20.01 นาที  
เมตริกซ์ (Matrix) ตอนที่ 8 20.44 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ทวินาม (Binomial) ตอนที่ 5 13.52 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ตรีโกณ (Trigonometry) ตอนที่ 7 12.17 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 12 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 13 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 14 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 15 20.00 นาที  
แคลคูลัส (Calculus) ตอนที่ 16 12.46 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 11 20.00 นาที  
ภาคตัดกรวย(Conic Section) ตอนที่ 12 22.59 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ความน่าจะเป็น(Probability) ตอนที่ 11 14.40 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number) ตอนที่ 8 13.38 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 8 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 9 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 10 20.00 นาที  
ลำดับอนุกรม (Sequnce and Series) ตอนที่ 11 21.10 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 1 FREE 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 2 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 3 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 4 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 5 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 6 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 7 20.00 นาที  
ฟังก์ชั่น (Function) ตอนที่ 8 15.10 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 1 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 2 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 3 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 4 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 5 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 6 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 7 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 8 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 9 20.00 นาที  
บทสรุปเนื้อหาคณิตฯ ม.ปลาย ตอน 10 36.27 นาที  
** PRE-TEST 9 วิชาสามัญ สอบ 20 มกราคม 2562.pdf
**เฉลย PRE-สามัญ62 by พี่อุ๋ย Tuemaster.pdf
1.สถิติ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
2.ทฤษฎีเศษเหลือ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
3.เทคนิคการแก้สมการพหุนาม เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
4.ทฤษฎีจำนวน เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
5.Expo Log เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
6.เมตริกซ์ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
7.ทวินาม เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
8.ตรีโกณมิติ เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
9.แคลคูลัส เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
10.ภาคตัดกรวย เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
11.ความน่าจะเป็น เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
12.จำนวนเชิงซ้อน เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
13.ลำดับ อนุกรม เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
14.ฟังก์ชั่น เจาะลึก พิชิต คณิตฯ 9 วิชาสามัญ.pdf
ขั้นตอน 1
โอนเงินเข้าบัญชี โดยเลือกธนาคารใดก็ได้ ดังนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. กสิกรไทย 040-8-93885-6 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)
  พร้อมเพย์ (PromptPay) 0105561086021 บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.)

ขั้นตอน 2
แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียน คลิกที่นี่เพื่อแจ้งโอน


ขั้นตอน 3
รอรับอีเมลยืนการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ ที่นี่

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

1
0
0
0
0
เฉลี่ย
5.0/5.0
  • เป็นคอร์สที่ผมเรียนแล้วรู้สึกช่วยชีวิตผมมากๆเลยครับ จากทำไม่เป็นเลยตอนนี้ผมทำได้ขึ้นเยอะเลยครับ เรียนเพลินมากครับ สนุกด้วย
    ธนชนก วงศ์สวัสดิ์